Způsob platby

 1. Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:
  • v hotovosti – dobírkou
  • bankovním převodem na účet prodávajícího:
  • FIO banka (CZK účet): 2700356541 / 2010
  • FIO banka (EUR účet pro Slovensko): 2200356545 / 8330
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní – dle Zákona o cenách.

Záruka

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na webových stránkách www.videoking.cz, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží na webových stránkých www.videoking.cz . Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

 • Záruční doba běží od převzetí zboží.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
 • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).
 • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.