big_HSK-5_001

Slidekamera HSK-5 1500 PRO – kamerový slider

Cena: 25.990 Kč (21.479 Kč bez DPH)

Popis produktu

Slide Kamera HSK-5 série PRO je profesionální zařízení, které je ideální pro hladký a plynulý pohyb kamery. Slider je vhodný pro kamery o hmotnosti až do 20 kg. Slider má speciálně navržený vozík, který je sestaven z vysoce kvalitních komponentů, čímž zajišťuje výborný plynulý a stabilní pohyb. Vozík má vodováhu a standstill brzdu, kterou lze odstranit a místo ní přimontovat jiné příslušenství, např. elektrický pohon. Vozík má hlavní 3/8″ závit, který umožňuje montáž různého příslušenství s 1/4″ nebo 3/8″ závity pomocí redukce. Kromě toho má ještě další čtyři závity M4 (Manfrotto adapter spacing a Slide Kamera AKC-3 spacing) pro připevnění příslušenství v různých kombinacích. Vozík je vybaven třemi ložisky, které se pohybují po speciálně navržené hliníkové kolejnici. V závislosti na modelu je kolejnice vybavena dvěmi nebo třemi montážními porty s 1/4″ – 3/8″ závitovými otvory, které umožňují připojit zařízení na stativ nebo videohlavu. Počet montážních otvorů zajišťuje univerzálnost zařízení a poskytuje uživateli spoustu konfiguračních možností. Délka kolejnice závisí na Slide Kamera modelu. Dostupné délky: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm. Díky skvělé nastavitelnosti hliníkových bočních nožiček AF-3-HSK PRO se dá slider stabilně používat i na nerovném povrchu. PRO nožičky jsou vybaveny 3/8″ závitem, který umožňuje montáž slideru ke dvoum stativům, což výrazně zvyšuje jeho stabilitu.

Obsah setu:
 • kolejnice (délka kolejnice závisí na modelu)
  - HSK-5 1000: 1000mm
  - HSK-5 1500: 1500mm
  - HSK-5 2000: 2000mm
 • AF-3-HSK PRO nastavitelné boční nožičky
 • dva nebo tři AF-8 spodní porty (mounting plate) s  3/8″ a 1/4″ závitovými otvory (počet portů závisí na modelu)
 • vozík s 3/8″ závitem
 • AF-11 SL redukce 1/4″-3/8″
 • AF-12 SL redukce 3/8″
 • standstill brzda
 • 5mm imbusový klíč typu Z
 • návod k použití
Specifikace: 
Použití: pro hladký a plynulý pohyb kamery
Délka kolejnice: HSK-5 1000 1000mm
HSK-5 1500 1500mm
HSK-5 2000 2000mm
Hmotnost: HSK-5 1000 6,1kg
HSK-5 1500 8,0kg
HSK-5 2000 10,0kg
Šířka kolejnice: 105mm
Maximální šířka AF-3-HSK PRO nožiček: 560mm
Max. nosnost: 20kg
Montážní porty kolejnice: HSK-5 1000 2x AF-8 spodní port (mounting plate) s 3/8″ a 1/4″ závity
HSK-5 1500 3x AF-8 spodní port (mounting plate) s 3/8″ a 1/4″ závity
HSK-5 2000 3x AF-8 spodní port (mounting plate) s 3/8″ a 1/4″ závity
Montážní porty vozíku: 1x 3/8″ závit, 4x M4 montážní otvor, 2x 1/4″ závit
Vodováha: 1x vodováha na vozíku
Materiál: hliník

Slide Kamera HSK-5 series PRO is a professional equipment perfect for smooth shots during the camera movement. Suitable for light cameras and photo cameras of a total weight up to 20kg. Specially designed cart that moves along the rail carries the camera and leads it towards the object that is being filmed.
The cart was designed basing on high quality components, what guarantees excellent smoothness and stability of motion. It is also equipped with a level and a standstill brake . There is a possibility to remove the standstill brake and mount other accessories instead, for example electric drive. The 3/8″ hole built-in in the cart plate allows to mount devices with either 1/4″ or 3/8″ thread on the cart with the use of a proper reduction. Additionally, the cart is equipped with four M4 threaded holes (Manfrotto adapter spacing and Slide Kamera AKC-3 adapter spacing) for mounting accessories in various combinations. Three bearinged rollers move along a specially designed aluminium rail. Depending on the model the rail is equipped with two or three mounting ports with 1/4″- 3/8″ threaded holes that allow to mount the device on a tripod or a head.
Number of mounting holes guarantee universality of our device and provide the user with great configuration possibilities. Length of rail depends on Slide Kamera model. Available lengths: 1000mm, 1500mm, 2000mm. Aluminium AF-3-HSK PRO side feet limit range of movement of the cart and provide stability of the device on uneven and challenging ground. Additionally PRO feet are equipped with 3/8” threaded hole that allows to mount the Slide Kamera on two tripods, what considerably increases stability of the support.

Set includes:
 • rail (length of rail denpends on the model )
  - HSK-5 1000: 1000mm
  HSK-5 1500: 1500mm
  - HSK-5 2000: 2000mm
 • AF-3-HSK PRO side feet with level adjustment
 • two or three AF-8 lower ports (mounting plates) with  3/8″ and 1/4″ threaded holes (number of ports depends on the model)
 • cart with 3/8″ threaded hole
 • AF-11 SL reduction 1/4″-3/8″ mandrel
 • AF-12 SL reduction 3/8″ mandrel
 • standstill brake
 • 5mm Allen key Z type
 • user manual
Specification:
Application: smooth shots during the camera movement
Length of rail: HSK-5 1000 1000mm
HSK-5 1500 1500mm
HSK-5 2000 2000mm
Weight: HSK-5 1000 6,1kg
HSK-5 1500 8,0kg
HSK-5 2000 10,0kg
Width of rail: 105mm
Maximum width of  AF-3-HSK PRO feet: 560mm
Safety payload: 20kg
Rail mounting port: HSK-5 1000 two  AF-8 lower ports (mounting plates) with 3/8″ and 1/4″ threaded holes
HSK-5 1500 three AF-8 lower ports (mounting plates) with 3/8″ and 1/4″ threaded holes
HSK-5 2000 three AF-8 lower ports (mounting plates) with 3/8″ and 1/4″ threaded holes
Cart mounting holes: 3/8″ threaded hole, four M4 mounting holes, two 1/4” holes
Bubble level: one bubble level on Slide Kamera cart
Material: aluminium

You may also like…